Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Tác giả: John C. Maxwell

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

Đọc thêm