Số liệu công bố

Với kho sách bản quyền khổng lồ lên đến hơn 10.000 đầu sách, Waka hiện là một trong những thư viện Ebook được quan tâm và sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Từ năm 2017, Waka sẽ tổng hợp và công bố các số liệu, báo cáo về văn hóa đọc sách điện tử nói riêng và đọc sách nói chung của bạn đọc định kỳ hàng quý.

 Chi tiết số liệu tại file đính kèm

 Năm 2017

        Số liệu quý I/2017 (tiếng Việt)

        Số liệu quý I/2017 (tiếng Anh)