The Prize: Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực

Tác giả: Daniel Yergin

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/07/2017

Đọc thêm