Thử thách đọc sách 2017

Từ tháng 4/2017, Thư viện Sách và Tạp Chí Điện Tử Waka tổ chức chương trình Thử thách đọc sách là nơi cạnh tranh thân thiện và cởi mở dành cho những bạn đọc yêu sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc của người Việt.

Chương trình Thử thách đọc sách của Waka được diễn ra hàng tháng đã thu hút đông đảo bạn đọc không chỉ trong nước mà cả nước ngoài với những con số tăng trưởng ấn tượng về số người tham gia và thời lượng đọc sách.

Waka vẫn đang tiếp tục không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ góp phần nâng cao văn hóa đọc của người Việt.

Chi tiết kết quả Thử thách đọc sách 2017

 Kết quả Thử thách đọc sách tháng 9/2017

 Kết quả Thử thách đọc sách tháng 8/2017

 Kết quả Thử thách đọc sách tháng 7/2017

 Kết quả Thử thách đọc sách tháng 6/2017

 Kết quả Thử thách đọc sách tháng 5/2017

 Kết quả Thử thách đọc sách tháng 4/2017